Posted on

LE NUVOLE

Aquest 23 de setembre de 2011 obre a Barcelona LE NUVOLE. Es tracta d’una llibreria dedicada a la literatura i cultura italianes. En quan pugui hi donaré un tomb!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s